Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasındabelirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Satıcı olarak yer alacaktır.) :

Unvanı : Medya Dostunuz - Sosyal Medya Hizmetleri

Telefon : 0850 241 0173 

Eposta adresi : medyadostunuz@gmail.com

2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme içerisinde Alıcı olarak yer alacaktır. )

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı sırasında Alıcıya teslim edilecektir.

4. Konu İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı tarafından, Satıcıya ait internet siteleri üzerinden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış

fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

5.1 Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup

olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı

Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya

süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer almaktadır.

6.2.5. Alıcının, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit

tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

6.3.1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( tasarım ürünleri, kişiye özel ürün

niteliğindeki ürünler, tescil işlemleri, tek kullanımlık ürünler vb. ), dijital veya basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların

teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. Alıcı, tarafından ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma

hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. Ürün Teslimi

7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üzerinden, sözleşme konusu ürün/ ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslim koşullarını hakkında yukarıda yer alan

; ilgili

ön bilgileriokuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu hususları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi

Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce Alıcının, Satıcı tarafından bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade

koşulları ile adreslerini ve sair tüm soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

Yapılan alışverişlerde sattığımız ürünler dijital ürünler olduğu için  kullanılan hizmetten sonra kesinlikle iade talep edilemez. 

Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme

koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı tarafından, okunarak, içeriği tümüyle anlaşılmış, tüm hükümleri

onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.

+908502410173
WhatsApp
Sipariş Sorgula